Tuesday, August 19, 2008

Misi

  1. Menjadikan sekolah yang cemerlang dan seimbang pencapaiannya dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah.
  2. Memupuk dan melahirkan semangat kekitaan dan kesepunyaan warga sekolah ke arah kecemerlangan.
  3. Melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).
  4. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan selamat ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
  5. Memperkasakan pengurusan sekolah ke arah melahirkan sekolah berkesan.
  6. Memupuk dan mengamalkan budaya yang unggul dalam menjadikan SMK Pujut sebuah institusi ilmu yang menjadi pilihan utama.

Komen Dan Cadangan

Komen dan cadangan anda tentang blog ini
Nama Penuh
Email Address:
Umur
Jantina Lelaki
Perempuan

form mail